Romer kritiska till brobyggarverksamhet

2:50 min

Sedan 2012 kommuner fått statsbidrag för att romer ska inkluderas i samhället. Projektet fortsätter och Stockholm har ansökt om att bli en av de nya kommunerna.

– Mitt hela problem är att innan man går och gör en ny satsning som kostar flera miljoner så måste man se till att det finns någon där som tar hand om det. Det måste finnas romsk delaktighet. Man måste sätta upp det på ett strategiskt sätt och se att det går framåt på ett rätt och bra sätt, och se till att romer blir delaktiga och kan utnyttja nyttan av detta, säger Mikael Tofteson som är romsk samhällsvägledare i Stockholm.

Hans jobb är att fungera som en länk mellan romer och myndigheter för att bryta utanförskapet som romer utsätts för.

Som en del av roma-strategin så ska Stockholm stad ansöka om att bli en av de nya pilotkommunerna för romsk inkludering. Mellan 2012-2015 så provades projektet i Malmö, Göteborg, Linköping, Helsingborg och Luleå - och nu är det alltså dags för fem nya kommuner att arbeta för romer som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som icke-romer.

Ett av syftena med pilotkommunerna är att de, med hjälp av statliga pengar, ska arbeta fram metoder som andra kommuner kan använda sig av sedan.

Men Mikael Tofteson och Nina Lundberg som arbetar som romska samhällsvägledare i Stockholm är oroliga över att man inte tar tillvara på den kunskap som redan finns i Stockholm i och med deras arbete här, utan enbart utgår från erfarenheten av de tidigare pilotkommunerna - och då saknas tillräcklig romsk delaktighet, menar de.

– Varje gång de gör sådana här projekt så är de tillfälliga. Även om man hittar bra lösningar så implementerar man aldrig dem. Det fattas. Man behöver börja implementera det som man ser hjälper romer, säger Mikael Tofteson.

– Romska brobyggare löser inte alla problem. Det är bara tillfälliga bränder vi släcker. För att få mer inflytande som det står i roma-strategin behöver romer vara delaktiga i alla led. Man har gjort åtgärder för romer men inte med romer, säger Nina Lundberg.

Statskontoret har utvärderat regeringen satsning på brobyggarverksamheten och de bedömer att det finns en risk för att projektet blir en temporär insats, trots att resultaten varit goda, och att det finns en osäkerhet kring hur kommunerna kommer ta tillvara på erfarenheterna de hittills har haft. Både Mikael Tofteson och Nina Lundberg anser att det krävs permanenta projekt med romsk delaktighet på alla nivåer om roma-strategin ska nå sitt mål - att romer och icke-romer har samma möjligheter i Sverige. 

– Det bör vara mer romskt inflytande, mer romsk delaktighet hela vägen ner för att åtgärderna man satsar på ska kunna gagna hela målgruppen, säger Nina Lundberg.