Förgiftad mark och fallfärdiga hus - ändå dröjer sanering i Fredriksberg

1:52 min

I minst 15 år har det gamla pappersbruket i Fredriksberg stått helt övergivet. Men trots att byggnaderna är fallfärdiga och marken förgiftad har området fortfarande inte blivit sanerat. Ändå går folk in på området, något som skulle kunna leda till en allvarlig olycka.

– Byggnaderna borde rivas innan det händer en olycka, det är ju barn som är där inne och leker, säger Fredriksbergsbon Erik Nilsson.

Det gamla pappersbruket i Fredriksbergs lades ner 1972. Sedan dess har det varit lite annan verksamhet där men byggnaderna har stått helt övergivna i minst 15 år. Det är ett stort område med flera byggnader. På en stor tegelbyggnad har klockan stannat på halv sex och u:et i skylten där det står Fredriksbergs bruk hänger snett. Bredvid är en skorsten som är uppemot 60 meter hög.

Kommunen har tillsammans med SGU, Statens geologiska undersökning, gjort utredningar kring vilka saneringsåtgärder som området behöver, något som skulle kosta omkring 40 miljoner kronor. Eftersom det inte finns någon ägare till fastigheten som kan betala saneringen så sökte man bidrag från Naturvårdsverket.

– Men när utredningarna var klara klassades området ner från riskklass 1 till 2, så då fanns det inga pengar att få. Men vi ska söka igen, säger Göran Eriksson, miljöchef i Ludvika kommun.

Dessutom ger Naturvårdsverket bara bidrag för att sanera marken, inte för att riva byggnaderna. Så tills man får pengar ska kommunen sätta upp ett nytt stängsel kring området, eftersom det förra revs ner, så att folk inte ska kunna gå in.

Skälet till att Ludvika kommun hittills har nekats bidrag från Naturvårdsverket är för att andra förorenade områden har högre prioritet.

– Vi har ju över tusen förorenade områden på vår att göra-lista, så vi får ju prioritera väldigt, väldigt hårt, säger Ingela Hiltula, chef för Naturvårdverkets enhet för förvaltningsärenden och bidrag.

Hon tillägger att saneringen av marken ändå kan få bidrag någon gång i framtiden.