Kritik mot lag om kommuntvång

2:01 min

Redan nu kommer signaler om att det kan bli svårt att leva upp till den nya lag, som träder i kraft den 1 mars, som tvingar kommuner att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Nacka kommun ökar i år sitt mottagande med tre gånger så många anvisade nyanlända som förra året.

– Jag tror inte att vi kommer att klara att ta emot alla de som staten vill att vi ska ta emot under 2016. Jag tror inte att någon kommun i Stockholmsregionen kommer klara det även om vi har ambitioner, säger Mats Gerdau, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

– Jag tycker det är naivt av regeringen att tro att bara för att de stiftar en lag så kommer det att lösa sig. Det är bostadsbrist, säger Mats Gerdau.

Den nya lagen, som är en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna och som inte omfattar mottagandet av ensamkommande barn, innebär till skillnad från tidigare att det införs ett tvång för kommunerna att ta emot de antal nyanlända med uppehållstillstånd som de blir anvisade.

Fördelningen av de nyanlända till länen och i slutändan kommunerna grundar sig på kommunernas storlek, arbetsmarknad och sammantaget tidigare flyktingmottagande.

21 700 nyanlända fördelas i år vilket är färre än året innan sett över hela landet. Faktum är att alla län förutom Stockholm, Västra Götaland och Skåne minskar sina mottaganden i år jämfört med förra året.

– Så är det ju. Och det hänger ju ihop med att ju fler som nu har kommit och sökt asyl ju längre blir ledtiderna innan man får ett beslut. Så det kommer bli så att från och med 2017 kommer de här länstalen och kommuntalen att öka, säger Torsten Fors, integrationssamordnare vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Ansvarig minister, socialdemokraten Ylva Johansson, säger att hon förstår kommuner som har svårt att få fram bostäder, men hon tror ändå att kommunerna kommer kunna leva upp till lagen som inte innehåller några sanktionsmöjligheter.

– Låt oss inte ta ut eländet i förskott. Jag tror att den här lagen kommer fungera. Jag tror och ser redan nu att kommuner gör väldigt stora insatser för att kunna ta emot.

Du ser inte en risk att de nyanlända bara hamnar på gatan då om kommuner står handfallna?

– Nej, min erfarenhet är inte att kommuner står handfallna och jag är inte orolig för att man inte skulle klara även detta. Skulle det inte vara så får vi överväga sanktioner, men jag tror inte att vi hamnar där, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.