Hård kritik mot sen klimatrapport

1:40 min

Först nu publicerar Trafikverket den tidigare stoppade klimatrapporten. För sent för att remissinstanserna ska hinna tycka till.

Regeringen ska under det här året komma med en infrastrukturproposition för perioden 2018-2029, där det ska anges vilka satsningar på till exempel väg och järnväg som bör genomföras under perioden.

I november lämnade Trafikverket sitt underlag till regeringen. Det underlaget har kritiserats från flera håll, för att inte ta tillräcklig hänsyn till hur transportsektorns påverkan på klimatet kan minska.

Ekot kunde i december avslöja att Trafikverkets ledning stoppat en klimatrapport som skulle ha ingått i underlaget till regeringen. Det är den rapporten som nu har publicerats. Men nu kommer den alldeles för sent, menar Naturvårdsverket.

– Vi har inte kunnat ta ställning till vad den här rapporten tillför underlaget, när det gäller hur man ska integrera klimatpolitiken med utvecklingen av transportsystemet. Och det finns ingen möjlighet att hinna göra det heller, för remisstiden går ut på måndag, den 29 februari, säger Joanna Dickinson, handläggare på Naturvårdsverket.

Medan Trafikverkets tidigare underlag fokuserar på att det är energieffektivare fordon och förnybar energi som behövs för att minska utsläppen, så konstateras i klimatrapporten att det inte kommer att räcka för att nå klimatmålen. Biltrafiken behöver också minska och planerade, nya vägprojekt måste sannolikt prioriteras bort.

Trafikverket förnekar att klimatrapporten har gömts undan. Det underlag man tidigare har lämnat till regeringen, är vad regeringen efterfrågade, säger enhetschefen för Trafikverkets miljöenhet, Petter Åsman.

– Sedan har ju vi möjlighet att ta fram bredare underlag än det som är den specifika frågan. Och det har vi gjort i det här arbetet.

Men Naturvårdsverket menar alltså att det är en brist att rapporten offentliggörs först nu, eftersom de och övriga remissinstanser inte hunnit ta del av den innan remisstiden gått ut.

– Vi vet ju inte vad det står där och vad det skulle ha betytt för de slutsatser som Trafikverket drar i det underlag man lämnat till regeringen, säger Joanna Dickson på Naturvårdsverket.