I Västra Götaland ökar jobben

Det är i Västra Götaland och Skåne som de nya jobben framför allt kommer i de närmsta åren. Det visar en genomgång som Ekot gjort av prognoser från 16 av 21 länsarbetsnämnder. Sammanlagt räknar länsarbetsnämnderna i Skåne och Västra Götaland med över 20 000 nya jobb nästa år.
Ekot har tagit del av utsikterna på arbetsmarknaden fram till och med sommaren 2003, från 16 av landets 21 länsarbetsnämnder. Förutom storlänen Skåne och Västra Götaland, som liksom i höstas ser en kraftig ökning av sysselsättningen med tillsammans över 20 000 nya jobb det närmaste året, beskriver de flesta län ett år präglat av en liten eller ingen förbättring av läget på arbetsmarknaden. Utvecklingen i Stockholm skiljer sig enligt prognoserna markant från den i Västra Götaland och Skåne. Länsarbetsnämnden i Skåne talar om väntande högtryck med 8200 nya jobb och en kraftigt ökad inflyttning,som i och för sig gör att den öppna arbetslösheten ligger kvar på oförändrade 4.3 procent. Västra Götaland räknar med ytterligare runt 15 000 nya jobb, medan länsarbetsnämnden i Stockholm hoppas att den marginella ökningen av sysselsättningen fortsätter. Stockholm har också liksom Blekinge, Gävleborg, Örebro och Gotland drabbats hårt av det senaste årets varsel inom IT-telekombranschen. I de länen ser sysselsättninge ut att minska eller ligga kvar på oförändrad nivå det närmaste året. I Gävleborg beskrivs läget som mycket dystert, med fortsatt kraftigt ökande arbetslöshet i Hudiksvall och Söderhamn. I Sörmland och Östergötland beskrivs läget trots omfattande varsel som ganska ljust. Sysselsättningen fortsätter att öka om än i svagare takt. I Sörmland har många varsel återtagits och många som sagts upp har redan fått nya jobb.Och i Jönköping bedöms ett gott läge bli ännu bättre. Även skogslänen, liksom Västerbotten och Norrbotten ser ut att få en något mer positiv utveckling än under det gångna året. De nya jobb som kommer bedöms i huvudsak komma i den privata tjänstesektorn, företrädesvis i handeln, med betydligt mindre ökning i den offentliga sektorn och arbetskraftsbristen ser ut att mildras.