Färre cykelstölder i länet

Färre cyklar stjäls i Västernorrland. Enligt Stöldskyddsföreningen är anledning är att cykelägarna lärt sig att göra det svårare för tjuvarna.
I länet har stölderna minskat med en femtedel, och räknat per invånare så har Västernorrland minst cykelstölder i hela landet. Samtidigt är mörkertalet stort eftersom alla inte anmäler sin cykel stulen.