Konsulter för 100 000 kronor varje månad trots osäker bryggeriaffär

2:15 min

Trots flera frågetecken kring affären med Spendrups i Visby hamn, har Region Gotland anlitat konsulter för över en miljon kronor på löpande räkning.


Köparen Spendrups har inte skrivit på avtalet ännu, och Förvaltningsrätten har ännu inte kommit med domen om affären är laglig eller inte

Anders Lindholm, exploateringsstrateg på Region Gotlands ledningskontor, säger att de trots det inte hinner invänta domen.

– Vi har ju en tight tidsplan där vi ska sanera under kommande höst, 2016 och ett överklagande som det här vet man aldrig hur lång tid det tar. Så det finns ingen möjlighet att sitta och vänta in domstolens besked, säger Anders Lindholm.

Innan tomten i hamnen ska saneras i höst ska gamla hamnterminalens nuvarande hyresgäster flyttas och därefter ska byggnaden rivas. Dessutom ska en detaljplan tas fram och godkännas och man ska också komma fram till hur bryggeribyggnaden ska se ut. Allt detta gör att det är tidsbrist innan Spendrups ska köpa marken om ett år.

Region Gotland har anlitat konsultföretaget Sweco för att utreda hur saneringen av den förorenade marken ska göras och också ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Konsulternas arvode är mellan 900 kr och 1200 kronor i timmen. Kostnaden beräknas till 360 000 kr. Men det finns inget tak för hur mycket det får kosta och företaget fakturerar löpande efter nedlagd tid.

Region Gotland har också anlitat konsultföretaget Projektengagemang kring Arkitektur AB för att vara projektledare för bryggeriaffären. Visbyföretaget får 773 kronor i timmen. Uppdraget sträcker sig till mars 2017 och uppskattas vara ett deltidsarbete. Det innebär en kostnad på cirka en miljon kronor. Men inte heller här finns något kostnadstak, utan företaget fakturerar löpande efter nedlagd tid.

Över 1,3 miljoner kronor är totalkostnaden för de här konsulterna. Det är cirka 100 000 kronor i månaden.

– Det är ju så att av vi jobbar enligt det uppdrag vi har från politiken. Sen har vi ju också Spendrups styrelse som har fattat samma beslut, där vi är överens om en gemensam tidplan, som är mars 2017. Så för att kunna hålla den måste vi hålla tempot uppe, säger Anders Lindholm på ledningskontoret.

Men Spendrups har ännu inte skrivit på avtalet med Region Gotland om försäljningen. Anledningen är att Spendrups kräver en egen vattenledning med sötvatten om regionen börjar med renat havsvatten. Regionen ska stå för hela kostnaden för vattenledningarna men ska få tillbaka utgifterna via VA-taxan, och det är den man inte är överens om.

Region Gotlands kostnader fortsätter att ticka på, trots osäkerheterna som finns med affären.

Hur ser du på risken att affären inte blir av?

– Jag kan inte bedöma det. Som vi ser idag rullar allt på enligt plan och vi ligger på den tidsplan vi har satt upp, säger Anders Lindholm.