Ordalaget

Ordalaget uppskattar det fina i kråksången

20 min

Det är bra att ha råg i ryggen, det tyder på moralisk styrka, kanske också civilkurage ?


Vad är egentligen det fina i kråksången ? Jo, det är ju själva poängen, det fina med något. Javisst, men det finns också mer att säga om fågelns läte.

Vi samspråkar också kring olika betydelser av rackare - från bödel/bödelsdräng/renhållningskarl till charmtroll.

Uttrycket ett kok stryk får sin förklaring. Det härrör sig från ett straff under 1500-talet.

Idag k-märker vi gårdvar och födelsemärker själkramp(ångest) och legimitation (falskt id-kort).

 

Här är ett av många e-brev till Ordalaget:

 

" Här kommer de dagsfärska 10 ORDBUDEN! Trevlig helg!/Göran i Sörberge

 

1) Betrakta upprepningar som tjat! Vem gillar tjat?

2) Sky särskrivningar som pesten!

3) Var inte rätt för kommatecken; de bits väldigt sällan!

4) Om du inte kan bestämma dig för ett kommatecken eller

     en punkt, välj semikolon!

5) Svär endast då du slår dig på tummen med den största hammaren!

6) Svenska ord behöver inte bytas ut till engelska dito; våga exempelvis

      använda ordet "trevligt" i stället för "nice" ("najs")!

7) Svarsorden "exakt", "precis" och "absolut" bör användas med måtta!

8) Citat trivs bäst, när de är omgivna av citattecken s.k. "snuffar"!

9) Ordet "liksom" går att använda mindre flitigt!

10) Låt inte imbecillordet "shit" bli en spegel av din karaktär!