Fridolin vill utreda minoritetsspråk

1:58 min

För att få bukt med problemet kring undervisningen i nationella minoritetsspråk så vill utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tillsätta en utredning.

– Sverige får kritik från bland annat Europarådet för att det här inte är tillräckligt att uppfylla de internationella reglerna som vi har åtagit oss i förhållande till de nationella minoriteterna. Därför har vi sagt att vi behöver se över lagstiftningen både för nationella minoriteter och för minoritetsspråk, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

En enkät som Sisuradio på Sveriges Radio skickat ut till alla Sveriges kommuner och som 86 procent av kommunerna svarat på visar att de flesta elever som läser de nationella minoritetsspråken som samiska, romani och finska som modersmål i grundskolan får undervisning i en timme eller mindre i veckan.

Det är långt under experternas rekommendationer, och Europarådet har kritiserat Sverige vid åtta tillfällen sedan millennieskiftet just för att undervisningstiden är för liten för att eleverna ska kunna lära sig sitt modersmål ordentligt.

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) beror Sveriges bottenplacering i Europa på lärarbrist.

– Anledningen att vi har så lite undervisning i de nationella minoritetsspråk i dag är att vi har en så stor lärarbrist. I den frågan har vi agerat direkt. Vi har ökat möjligheterna till fjärrundervisning, vilket är helt avgörande för att man ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda och att vi ska kunna använda lärarna i nationella minoritetsspråk. Vi har anslagit pengar för att ta fram läroverktyg så att det finns bra läroverktyg så att det finns bra verktyg så att vi också kan tillgodogöra lärare på det sättet.

Men Europarådet påpekar i sin kritik att undervisningstiden är alldeles för låg. För att elever ska kunna lära sig ett modersmål ordentligt krävs det fyra till fem timmars undervisning i veckan, där tre timmar anses vara ett minimum annars behöver undervisning i vanliga läroämnen ske på modersmålet.

Gustav Fridolin säger att man under året kommer tillsätta en utredning som ska se över vad som behöver göras för att få bukt med problemet.

– Behöver vi ändra reglerna för att leva upp till de krav som vi har åtagit oss i förhållande till Europarådet? Det är Europarådet tydliga med och därför kommer vi i år tillsätta en utredning för att se hur reglerna kan ändras för att leva upp till Europarådets krav, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.