Krav på förlängd remisstid för klimatrapport 

1:43 min

Från Miljöpartiet kommer nu krav om att remissinstanserna måste få hinna tycka till om Trafikverkets stoppade klimatrapport. 

– Det är absolut nödvändigt att regeringen förlänger remisstiden nu när det här materialet har dykt upp, säger Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Stina Bergström.

Det handlar om underlaget till regeringens arbete med att ta fram en infrastrukturproposition för perioden 2018-2029. Trafikverket lämnade sitt underlag till regeringen i november. Men klimatrapporten, som enligt uppgifter till Ekot var tänkt att utgöra en del av underlaget, fanns inte med.

Rapporten har till slut publicerats nu i veckan. I den konstateras att det inte kommer att räcka att satsa på med energieffektivare fordon och förnybar energi. Om klimatmålen ska nås behöver också biltrafiken minska och planerade, nya vägprojekt måste sannolikt prioriteras bort.

Men Naturvårdsverket, som är en av remissinstanserna, menar att rapporten nu kommer alldeles för sent. Remisstiden för Trafikverkets underlag till regeringen går ut om bara några dagar, den 29 februari. 

Frågan är nu vilken roll den här klimatrapporten kommer att få i regeringens arbete med en ny infrastrukturproposition.

Infrastrukturminister Anna Johansson säger via sin pressekreterare till Ekot, att regeringen utgår ifrån att det underlag man tidigare fått från Trafikverket är komplett. Och Trafikverket säger att relevanta delar av rapporten har vävts in det underlag som lämnades till regeringen i november.

Men Naturvårdsverket anser att Trafikverket i det underlaget inte fokuserar tillräckligt på att transportsektorns påverkan på klimat och miljö måste minska.

Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Stina Bergström, menar att det är viktigt att klimatrapporten i sin helhet nu förs in i underlaget till regeringen och att remissinstanserna får tid att tycka till om den.

– Som jag har hört det så finns det mycket spännande saker i den här rapporten som inte finns i det andra underlaget. Så jag hoppas nu verkligen att regeringen tar beslut om förlängd remisstid.