Storsatsning på länets miljö

Miljön ska bli bättre i Västernorrland. Det har länsstyrelsen beslutat, och har nu börjat arbeta med att ta fram nya miljömål för länet. Där ingår bland annat att satsa en miljard på nya naturreservat i Västernorrland.
Västernorrland ska blir ett föregångslän när det gäller miljöfrågor, och nästa generation ska få ett samhälle utan några större miljöproblem. Det är några av målen i nysatsningen på miljön som länsstyrelsen inleder. Sen tidigare finns det miljömål för länet, men dessa ska nu spetsas till och fräschas upp. Ett led i arbetet med nya miljömål för länet att att bjuda in kommuner, företagare och andra till olika miljöseminarier under en tid framöver, för att förklara miljöarbetet och varför det är viktigt. I dom nya målen ingår bland annat en satsning på nya naturreservat. Fram till 2010 kommer länsstyrelsen i Västernorrland att sats en miljard på nya naturreservat i länet - pengarna kommer från EU och regeringen.