Sverige ska ansluta sig till "Humanitarian Pledge"

1:29 min

Regeringen har beslutat att Sverige ska ansluta sig till Humanitarian Pledge, en sammanslutning av 125 stater som vill driva på för kärnvapennedrustning, erfar ekot.

Humanitarian Pledge växte fram förra året sedan de stater som står bakom avtalet om att inte sprida kärnvapen misslyckats med att komma överens om fortsatta åtgärder mot kärnvapen.

Några av kärnvapenmakterna uppfattades som bromsklossar och därför tog ett stort antal icke-kärnvapenstater ett initiativ som nu samlar 125 stater. Målet är att på sikt förbjuda kärnvapen.

Inom EU är det hittills bara Österrike, Malta och Irland som anslutit sig. Sverige stödde uppropets resolutionsförslag i FN men har inte tidigare gått med. Antikärnvapenaktivister har kritiserat regeringen och Margot Wallström för detta eftersom Wallström sagt att Sverige ska vara pådrivande i nedrustningsfrågor.

Men nu vill man alltså ansluta sig. Tidpunkten är ingen slump och har framför allt inrikespolitiska orsaker. Dels den debatt om NATO-medlemskap som pågår där de fyra allianspartierna vill att Sverige går med. Motståndarna lyfter gärna fram som motargument att NATO har en kärnvapenstrategi som strider mot Sveriges syn.

Men framför allt finns spänningar i regeringen om det förestående värdlandsavtalet med NATO. Både mellan och inom miljöpartiet och socialdemokraterna. I bägge partierna finns stark kritik mot avtalet, där diskussionen har koncenterats kring just frågan om kärnvapen.

Som Ekot kunde rapportera i fredags har Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu enats om en skrivning kring kärnvapnen. Och att ansluta sig till Humanitarian Pledge ska ses som ytterligare ett steg för att övertyga kritiker inom och utanför regeringen om att Sverige kan upprätthålla en trovärdig anti-kärnvapenlinje, trots närmandet till NATO.

Att beslutet väntas meddelas senare idag, på 30-årsdagen av Olof Palmes död, är förstås inte heller någon tillfällighet.