Krav på rehabiliteringsplatser

Uppsala kommun bör omedelbart inrätta fler rehabiliteringsplatser för äldre. Det kräver centerpartiet i Uppsala, efter att vi igår berättade att kommunen tvingas betala allt mer för dyra vårdplatser på Akademiska sjukhuset.
- Det handlar ju inte bara om kostnader, det handlar också om en vånda för de här människorna att ligga på akutsjukhus länge och undra vart de ska ta vägen, säger Lars O Ericsson. I Uppsala kommun råder idag brist på rehabiliteringsplatser för äldre. Det innebär att många patienter får ligga kvar på Akademiska sjukhuset trots att de behandlats klart, något som kostar kommunen mycket. Igår sa Jan Ask (s), ordförande i kommunens vårdutskott, att kommunen ska satsa på hemvård för att förbättra situationen. Men det räcker inte, utan kommunen bör själv inrätta fler rehabiliteringsplatser, menar nu alltså Lars O Ericsson från opposiotionspartiet centern.