Vänstern vann skolval

Skolvalet som genomfördes på gymnasieskolorna igår blev en klar framgång för socialdemokraterna och vänsterpartiet i länet.
På Hjalmarströmmerskolan i Strömsund skulle vänstern ta hem en majoritet med 63 procent medan de borgerliga skulle få 24 procent. På vargentinskolan skulle vänstern få 61 procent medan de borgerliga skulle få 28 procent. Det finns också motsatta tendenser. På Bispgårdens teckniska gymnasium fick de borgerliga 68 procent medan vänsterblockaet fick 25 procent. Nu skall man notera att valdeltagandet var mycket lågt varför siffrorna skall tas med politisk försiktighet.