Felringningar gallras bort

Ett nytt tekniskt system vid SOS larmcentraler har inneburit en tioprocentig minskning på antalet felringningar.
Systemet innebär att det nu sker en fördröjning på fem sekunder från det att en person slagit 112 på sin telefon tills samtalet kopplas fram. På den här tiden gallras många felsamtal bort, till exempel där en person slagit fel nummer.