Säl bidragande orsak till sårskadad fisk.

0:23 min

Utredningen visar att torskarna i Hanöbukten har fyra olika typer av sårskador och att de orsakas av sälar, bakterier, obalans i fiskens miljö och nejonögon.

Det är Statens Veterinärmedicinska anstalt som har utrett vad den stora minskningen av fisk i Hanöbukten beror på och obduktioner visar alltså att det inte finns någon enskild förklaring.

Däremot har man hittat fyra typer av sårskador på fiskarna.

De orsakas av miljöpåverkan, sälar, bakterier och nejonögon, som är en liten fisk med en tandförsedd sugmun som suger sig fast på torskarna.

2011 började fiskare vid Hanöbukten larma om både minskade fångster och att de fick upp fiskar med sår. Sedan dess har det här utretts i flera omgångar både av Länsstyrelsen och av Havs- och vattenmyndigheten.

Sammanfattningsvis går det inte att fastställa en gemensam orsak till den skadade fisken som till exempel virus eller bakterier. Istället handlar det om tre identifierade orsaker.

- Vi tror att det är ett samspel mellan miljön, fisken i sig och olika mikroorganismer som finns i miljön som passar på att angripa en redan nedsatt fisk, säger Marlene Areskog, statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Ytterligare undersökningar och analyser behöver göras av miljön för att komma närmare gåtans lösning kring fiskdöden i Hanöbukten.