Dyster arbetsmarknad i Gävleborg

Arbetsmarknadsläget i Gävleborg förväntas bli mycket dystert med minskad eller oförändrad sysselsättning det närmaste året. Prognosen för länet är till följd av varslen inom IT-telekombranschen den sämsta i landet.
Särskilt i Hudiksvall och Söderhamn väntas fortsatt kraftigt ökande arbetslöshet. Det uppger Ekot som jämfört prognoserna från 16 av landets 21 Länsarbetsnämnder. Även Stockholm, Blekinge, Örebro och Gotland har i likhet med Gävleborg drabbats hårt av krisen inom IT- och telekommunikationsbranscherna.