Alliansfrihet och kärnvapenförbud tas upp i bakgrundstext

1:28 min

Värdlandsavtalet med Nato som kritiserats av såväl miljöpartister som socialdemokrater ändrar inte den svenska alliansfriheten och kärnvapen får inte föras in på svenskt territorium. Det slår regeringen fast i den lagrådsremiss om värdlandsavtalet som i dag offentliggörs.

– Sverige är militärt alliansfritt och vi ska vara det även i framtiden. Så det här avtalet handlar över huvud taget inte om några sådana saker, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Värdlandsavtalet med Nato ska antas av riksdagen i vår och träda i kraft vid halvårsskiftet. Socialdemokrater på vänsterkanten och många miljöpartister har menat att det innebär ett närmande till Nato som hotar alliansfriheten. För att dämpa kritiken nämns nu alliansfriheten i bakgrundstexten i regeringens förslag liksom att avtalet inte innehåller några försvarsförpliktelser. Men själva avtalet med Nato ändras inte.

Kritikerna har också menat att avtalet öppnar för att Nato kan ta hit kärnvapen. Men i bakgrundstexten skriver nu regeringen in att "kärnvapen får inte placeras på svenskt territorium". Men regeringen kräver inte att Sverige ska ha rätt att kontrollera om Natofartyg har kärnvapen.

– Jag fattar att det här frågan är avgjord och respekteras av andra länder, det är inte aktuellt med kärnvapen på svenskt territorium, säger Peter Hultqvist.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna står bakom lagrådsremissen där regeringen stryker under att Natostyrkor bara kan komma hit på svensk inbjudan. Värdlandsavtalet bestämmer hur Sverige ska hjälpa Natotrupp i Sverige, liksom skatte- och rättsregler för Natos införsel av varor och materiel och för personalen på plats.

Det administrativa arbetet innan Natotrupp kan komma hit minskar och det är viktigt för eventuell hjälp till Sverige, enligt Peter Hultqvist.

– Kommer det en krissituation som vi vill undvika, så har vi möjlighet att förbereda eventuellt att ge eller ta emot hjälp på ett bättre sätt, enligt det här avtalet.