Krav från vattenbranschen: Fasa ut fluorkemikalier från fler varor

1:49 min

Ett av de mest besvärliga miljögifterna, högfluorerade ämnen, finns i många vanliga varor utan att vi vet om det. Resterna blir kvar i miljön och nu växer kravet på att fasa ut dessa ämnen.

På branschorganisationen för svenska vatten- och reningsverk, Svenskt Vatten, vill miljöchefen Anders Finnson att tillverkarna ska hitta mindre farliga ersättare som alternativ:

– Vi är bekymrade för de här ämnena på grund av deras egenskaper, att de är så väldigt svårnedbrytbara. Vi kan inte rena bort dem i våra reningsverk. När de sedan går ut i vattenmiljön så fortsätter de att byggas upp hela tiden.

Vilka effekterna blir är svårt att överblicka.

– Vi har väldigt svårt att överblicka vilka effekter det blir och därför behöver vi börja fasa ut dem.

Omkring 3000 olika typer av högfluorerade kemikalier finns på världsmarknaden. Att ta bort ett och ett skulle ta tid, enligt Anders Finnson, som vill att gruppen av kemikalierna ska fasas ut.

Risken är annars att de samlade mängderna i miljön orsakar skada på vatten och de som lever av det. PFAS har hittats i höga halter hos bland annat minkar.

– Vi har hittat väldigt höga halter av ett ämne som heter PFOS i vissa minkar. De levde nära en tidigare brandövningsplats vid Märsta i norra Stockholm, säger Sara Persson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I något fall hade de minkarna bland de högsta halter man har uppmätt av PFOS, som är en numera förbjuden form av PFAS.

Det finns misstankar om samband mellan PFAS och leverskador och cancer hos människor.

Att högfluorerade kemikalier är så spridda, beror på att de är användbara i många sammanhang. De står emot vatten och fett. Kända exempel är brandsläckarskum och pizzakartonger, men de används också i en del kosmetika och som smutsavstötande ytbehandling i mobiltelefoner. Långt ifrån alla varor är märkta.

 – Vi vill att butikerna ska fasa ut högfluorerade ämnen från alla sina produkter till 2018. Några märken och butiker har tagit tag i det här. Så det går ju och vi vill gärna se fler som följer efter, avslutar Anders Finnson.