Demonstration för Kulturskolan

Uppåt 250 barn och vuxna deltog i manifestationen för Kulturskolan i Hallstahammar igår kväll. Kulturskolans verksamhet riskerar att halveras på grund av kommunens besparingskrav.
- Eventuellt kan sexårsverksamheten komma att krympa år 2003, och pengar föras över till Kulturskolan, sa Barn- och bildningsnämndens ordförande Catharina Pettersson till demonstranterna. Men de pengarna räcker inte till att driva verksamheten som idag, med 300 barn som undervisas på ett 20-tal olika instrument. De två förslag som finns idag innebär antingen att musikundervisningen koncentreras till bara en skola, eller att den begränsas till två - tre olika instrument och att kulturskolan bara tar emot barn som inte börjat högstadiet. Beslutet om hur besparingen ska gå till fattas i slutet av maj.