#MinSpråk

I Uppsala får lågstadieeleverna mer undervisning i finska

1:07 min

Uppsala har kunnat öka mängden undervisning i finska för lågstadieelever tack vare mer statligt understöd för kommunen. Men de äldre får fortfarande nöja sig med mindre undervisning.

Uppsala, precis som alla andra svenska kommuner får sedan år 2009 för varje år ett speciellt statligt stöd som bygger på invånarantalet i kommunen, två kronor per invånare. I Uppsala betyder detta att de har fått en ökning på 400 000 kronor för finska och jiddisch.

Sverigefinländarnas språk- och kulturförening (RUSUKKI) i Uppsala har i flera år krävt mer anslag för modersmålsundervisningen.

Idag får eleverna i årskurs ett, två och tre mer undervisning i finska.

– Vi är glada för att lågstadieeleverna nu har fått mer undervisning, men de äldre eleverna får fortfarande bara 40 minuter i veckan, säger Anna Pilvinen, ordförande för Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala.


Målet är två timmar i veckan

I Uppsala utreder man för tillfället möjligheten att öka mängden finska undervisning till två timmar i veckan.

Enligt Anna Pilvinen är två timmar i veckan ett realistiskt mål i Uppsala, även om hon vet att det kan uppstå problem med att arrangera undervisningen utanför den egentliga skoltiden.

– Vi kan lösa det här från fall till fall. För en del av eleverna passar det bättre under skoldagen, för andra efter skoltid, säger Anna Pilvinen, ordförande för Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala.


Uppsala utreder kostnaderna

Marianna Aivatzova, chef för Språkskolan i Uppsala utreder hur kostnaderna ska fördelas.

– Jag jobbar som bäst med hur mycket det skulle kosta att utöka undervisningen till åttio minuter i veckan. Kalkylen är inte ännu klar, men jag kommer att presentera ett förslag under förhandlingarna senare i vår, i april månad. Grovt sett skulle en ökning till 80 minuter per elev kosta oss ungefär tre heltidstjänster extra, säger Aivatzova.