Dåligt samarbete i landstinget

Landstingsledningen har blivit sämre på att förhandla med facket. Förra året skedde en dramatisk ökning av tvister mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
Upplandsnytt har tagit del av protokollen över de tvisteförhandlingar som skett mellan fack och landsting dom senaste fem åren. Totalt rör det sig bara om sju tvister, men av dem så är hela sex stycken från 2001. Oftast handlar tvisterna om att landstinget inte samrått med facket innan man fattat beslut i en fråga. Detta trots att flera lagar och avtal finns till just för att arbetsgivare och fackförbund tillsammans ska arbeta fram förändringar. - Jag kan inte påstå att vi är med i hela beslutsprocessen, säger Agneta Wiberg på vårdförbundet Landstingsledningen menar att det är de många chefsbytena som har lett till att inarbetade rutiner och kontakter försvunnit, och att det därför uppstått friktion mellan fack och arbetsgivare. Susanne Post- Edung, personaldirektör på landstinget, säger att landstinget kan bli bättre på att samarbeta med facket.