Så kommer Avesta Art 2016 att se ut

4:40 min

16 konstnärer från ett tiotal länder kommer att visa upp verk i årets upplaga av den internationella nutidskonstutställningen, Avesta Art i Verket i Avesta. Årets tema är Struktur, och utställningen pågår mellan den 28 maj och 18 september.

Avesta Art var från början en idé som dåvarande kulturchefen, Lars-Åke Evebrant fick och som han sen envist och engagerat satte igång att realisera. Inte minst med hjälp av nuvarande enhetschefen för, Verket: Kenneth Linder. Ett arbete som alltså lyckades och numera är Avesta Art en etablerad och uppskattad utställning.

Årets tema är Struktur, vilket konstvetaren och curatorn för utställningen, Caroline Gustafsson förklarar:

– Ja, vi relaterar ju gärna till den här platsen, och strukturer var ju väldigt viktig när det var järnverk här. Varje arbetare hade sin plats men sen fanns ju också hierarkin mellan brukspatron och arbetarna, och även inom arbetarlagen fanns en hierarkisk struktur, säger Caroline och fortsätter:

– Det här kopplar vi sedan till olika uttryck då som kan beröra till exempel språk, genusfrågor men också till teknik.

Det är alltså det temat som de 16 inbjudna konstnärerna som kommer att visa verk under sommarens, Avesta Art nu har att förhålla sig till när de skapar det de ska ställa ut. Och som vanligt så kommer det att handla om en mängd olika tekniker, säger Caroline Gustafsson.

– Det kommer att vara installationer, fotografier, oljemålningar och så har vi också bjudit in en poet som kommer att möta en av konstnärerna, som sen ska gestala den text som poeten skapat.

Årets Avesta Art pågår från den 28 maj fram till den 18 september. En som ser fram emot årets utställning är kommunens kulturchef, Ing-Marie Pettersson Jensen, som säger att hon ofta och gärna skryter om hur fantastiskt hon tycker det är att Avesta Art blivit så väletablerad som den är.

Säkert gjorde hon det när hon, Caroline och Kenneth Linder besökte årets konstbiennal i Venedig, där trion också hittade en konstnär som man ville försöka får med i årets Avesta Art. Och det lyckades de med!

– Det är en svensk kvinna som heter Petra Bauer, och hon visar upp kvinnobilder av kvinnor som fanns med och kämpade för kvinnors rättigheter som till exempel rösträtt vid förra sekelskiftet, berättar Ing-Marie Pettersson Jensen, som menar att just det här nog är något som fortfarande är viktigt att belysa år 2016.

Något som Caroline Gustafsson håller med om:

– Visst är det viktigt, och det finns ju många olika "kamper" som utspelas fortfarande, och Petra Bauer tänker ju i sina verk inte bara på kvinnorna utan också på andra underrepresenterade grupper i samhället idag, menar Caroline Gustafsson.