Möjligt lätta på bullerregler

2:29 min

Nästa vecka fortsätter de blocköverskridande samtalen om bostadspolitiken, där en av de viktigaste frågorna är att öka bostadsbyggandet. En majoritet i riksdagen krävde i våras att regeringen ska lätta på bullerreglerna, för att få fram fler lägenheter. Detta krav har bostadsminister Mehmet Kaplan inte verkställt.

Kristdemokraten Caroline Szyber, ordförande i civilutskottet, är besviken:

– Jag tycker att det är klart problematiskt i det läge som vi är inne i, där Sverige befinner sig i en bostadskris, att regeringen inte vänder och vrider på alla stenar som finns.

Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson är också missnöjd:

– Bostadsbristen är akut. Och då finns det ett antal saker som man måste göra. Sjönära, möjlighet att bygga strandnära, möjligheter att bygga nära järnvägsstråken. Vi måste ha bostäder till de människor som i dag saknar tak över huvudet.

Det var i våras som allianspartierna - med stöd av Sverigedemokraterna - i ett så kallat tillkännagivande uppmanade regeringen att höja riktvärdet för trafikbuller utanför en bostads fasad. En majoritet i riksdagen vill tillåta buller på 60 decibel - i stället för dagens 55. Utanför studentlägenheter ända upp till 65 decibel.

På så sätt kan fler bostäder byggas i närheten av vägar och spårtrafik, enligt oppositionen. Det här var ett förslag som alliansregeringen förberedde, men inte hann driva igenom innan valförlusten 2014.

– Problemet idag är att de mindre kommunerna inte får dispens utan tvingas bygga långt ifrån järnvägen, säger Anders W Jonsson (C). Men mindre samhällenas attraktivitet ligger ju i att man kan bo på landet och samtidigt kan ha snabb kommunikation in till Göteborg eller Stockholm eller Malmö. Där lägger regleringen en död hand över områdena.

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) påpekar att regeringen i somras införde nya regler för att göra det enklare att bygga små lägenheter. Han är i dagsläget inte beredd att gå så långt som riksdagsmajoriteten vill när det gäller att tillåta mer buller. Högre ljudnivåer har, enligt Mehmet Kaplan, tidigare fått hård kritik av tunga remissinstanser:

– Därför gjorde vi en avvägning mellan behovet av skyddet för människor och miljö, och behovet av att kunna bygga på fler ställen, framför allt små bostäder. Och den avvägningen tycker jag var bra.

Men efter riksdagens tillkännagivande i bullerfrågan har Mehmet Kaplan bett Boverket att ta reda på vilka effekter höjda riktvärden skulle få. Slutsatserna ska vara klara våren 2017.

Så länge vill Centerpartiets Anders W Jonsson inte vänta. Frågan är färdiganalyserad, anser han:

– Vi sitter ju nu i bostadssamtal med regeringen och menar man allvar från regeringens sida, då måste man åtminstone börja med att följa upp de tillkännagivanden som riksdagen faktiskt har gjort. Annars är det ingen mening att diskutera.