Kemikalieinspektionen oroas över miljögifterna

1:32 min

Kemikalieinspektionen anser att användningen av de högfluorerande miljögifter som går under samlingsnamnet PFAS ska minimeras. Det säger enhetschef Lisa Anfält till Ekot, efter kravet från Svenskt Vatten på att ämnena ska fasas ut.

Kemikalieinspektionen arbetar på regeringens uppdrag med att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag, och Lisa Anfält, enhetschef, säger så här om de högfluorerande ämnena:

 – Det här är ju en av de ämnesgrupper som vi är allra mest oroade över, så vi ser ju också att det finns ett behov av att fasa ut användningen av de här, eller verkligen minimera den i alla fall.

Varför behövs det?

- För att de här ämnena är nog de mest svårnedbrytbara som vi har i samhället idag. Det i kombination med att de också har hälsoskadliga effekter gör att när vi väl har fått ut de i miljön finns problemen där så länge, då är de svårt att göra något åt det, på kort sikt i alla fall.

Hur vanligt är det enligt er att det inte framgår i varor att de här ämnena finns i?

- Väldigt vanligt skulle jag säga. Om vi då pratar om varor som kläder och textilier finns det inga krav i lagstiftningen på att det ska framgå. Men om vi tittar på kemiska produkter, som impregneringsmedel till exempel då ska ju en del av det kemiska innehållet framgå, men då ingår de högfluorerande ämnena ofta i så låga halter att man inte når upp i de nivåer där man behöver informera.

 Är det rimligt att det blir utfasat och i så fall när?

- Vi jobbar ju mycket med att fasa ut ämnena i EU, och där pågår diskussioner kring förbud till exempel, för stora delar av den här gruppen, så 2019 så kommer många av de ämnen som används idag inte att få användas. Men sen hoppas vi mycket på frivillig utfasning också, för att det ska gå fortare, och där kan man ganska snabbt gå över till fluorfria alternativ, tror jag, säger  Lisa Anfält, enhetschef på Kemikalieinspektionen.