Dålig täckning för mobiltelefon

Möjligheten att ringa från mobiltelefon är dålig på många håll på Gotland. Det visar en kartläggning som Lantbrukarnas Riksförbund LRF har gjort. Mobilteletäckningen är dålig på bland annat Fårö och stora delar av mellersta Gotland.
På vissa håll som i Hellvi, Östergarn och Hamra finns det ingen täckning alls, enligt LRF:s undersökning. Den har genomförts av lokalavdelningarna runtom i Sverige som provat att ringa med sina mobiltelefoner. Ingen hänsyn har tagits till val av operatör och i de flesta fall gäller det GSM-abonnemang. LRF vill att regeringen inte beslutar om att lägga ner det gamla NMT-systemet som har god täckning i glesbygden, innan det finns en fullgod ersättning. För landsbygdsbor är ett väl fungerande mobilnät en överlevnadsfråga - bl a för att kunna kalla på hjälp i en nödsituation enligt LRF. Kartor över mobiltäckningen i Sverige