Vecka 24: Alpklematis

Inom alpklematis finner man de mest värdefulla tidigblommande arterna och sorterna av klematis. De är mycket härdiga och trivs bäst i en fuktighetshållande jord. Alpklematis kan med fördel användas som marktäckare över ”stock och sten”. En fördel är att alpklematis inte nödvändigtvis måste planteras i soligt läge utan den kan även växa fint och blomma rikligt på en skuggig plats.

Under de första 4-5 åren behöver plantorna inte beskäras. För att i fortsättningen undvika att plantorna blir risiga bör årsskotten varje år kortas in direkt efter blomningen.

Alpklematis kan angripas av en bladstekel som heter klematisbladstekeln och som endast angriper småblommiga klematis. Larverna är mycket glupska och kan på kort tid kaläta plantorna. Detta kan man förebygga genom att klippa bort unga skott som stekeln har lagt ägg i (upphöjda ”vårtor” på skott och bladstjälkar). Dessa ”vårtiga” skott bör man hålla utkik efter i samband med att plantorna börjar blomma.

Trevliga sorter inom Clematis alpina

’Cyanea’

’Violet Purple’

Trevliga sorter inom Alpina-gruppen

(hybrider med alpina)

’Tage Lundell’

’Helsingborg’