Familjemötesplats på Håsten

Träffpunkten på Håsten i Varberg kan bli platsen för den första familjecentralen i kommunen. Familjecentraler kan fungera både som mötesplats för barn och föräldrar och där kan man hitta samhällsservice till exempel barnavårdscentral och förskola.
Förslaget tas upp av barn och utbildningsnämnden nästa vecka, därefter ska primärvårdsnämnden och socialnämnden i Varberg ta ställning till förslaget om den nya familjecentralen. Det skriver Hallands nyheter.