Miljöfarligt brandsläckskum har kartlagts

1:58 min

Fluorhaltigt brandsläckskum har i åratal förorenat dricksvattentäkter på flera platser. I dag får regeringen en utredning kring detta och vad som har gått fel.


När personalen vid Stockholm Vatten deltog i en brandövning söder om Stockholm, så uppfattade en av deltagarna att fluorhaltigt skum användes. Detta trots upprepade varningar för miljöriskerna.

– Jag blev alldeles förskräckt när jag upptäckte att de faktiskt använde skarpt skum förra året när vi själva var på övning, säger miljökemist Cajsa Wahlberg. Jag trodde absolut inte att man använde högfluorerade släckskum för övning.

Efter övningen gjorde Stockholm Vatten mätningar i en avloppsledning i närheten av brandövningsplatsen vid Ågesta. Halterna av fluorkemikalier i avloppsvattnet var flera hundra gånger högre än vanligt. 

En misstanke är att de höga halterna i avloppet vid Ågesta kan förklaras med rester i marken av det numera förbjudna fluorhaltiga släckskummet, PFOS. Men de fluorföreningar som ersatt PFOS bryts inte heller ner i miljön. Cajsa Wahlberg är bekymrad.

– I avloppsreningsverken rinner det här rakt i genom reningsverken. De flesta reningsverk tar inte bort det här. Jag känner inte till någon metod som faktiskt renar bort det här ordentligt.

På Storstockholms Brandförsvar säger Hans Blomberg som är ansvarig för släckmetoder, att det fluorhaltiga klass B-skummet inte används vid övning.

 – Enligt våra riktlinjer för användning av skum får vi inte använda den typen av skum på övningsfälten.

Att Stockholm Vatten uppmätt höga halter av de här fluorämnena i avlopp nära övningsfältet, hur förklarar du det?

– Det kan jag tyvärr inte svara på, för så länge Storstockholms Brandförsvar funnits har vi inte använt några fluorhaltiga produkter och skumblandning på våra övningsfält, säger Hans Blomberg.

Det är Räddningstjänsten som använder mest högfluorerade brandskum, enligt Kemikalieinspektionen. Nära 50.000 liter koncentrerat klass B- skum per år.

Kemikalieinspektionen har föreslagit att högfluorerade brandskum bara ska få användas när det går att samla upp efteråt och inte alls vid övningar, med undantag för försvarets brandutbildning.