Terrornivån sänks från fyra till tre

0:33 min

Den nationella terrorhotnivån sänks åter till tre på den femgradiga skalan. Det beslutade säkerhetspolischef Anders Thornberg i dag.

Hans Brun, terrorforskare på Kings College i London, är förvånad över att sänkningen av hotnivån kommer nu.

– Jag hade trott att det skulle ta lite längre tid innan de gick ut med en sänkning. Jag hade tippat på runt påsk personligen.

Han menar att trots att man ganska snabbt avfärdat misstankarna mot den man som greps i Boliden, så fanns ytterligare information som skulle analyseras innan hotnivån kunde skrivas ner.

– Det är inte bara den personen som varit av intresse. Det har funnits andra trådar att nysta i också och annan information som måste analyseras. Och det här, det tar tid, säger säger Hans Brun. 

Beslutet att sänka den nationella terrorhotnivån har fattats med utgångspunkt i strategiska bedömningar från Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, enligt ett pressmeddelande från Säkerhetspolisen.

– Jag har gjort en sammantagen bedömning, och beslutat att återgå till den förhöjda hotnivå som rått i Sverige sedan hösten 2010. Vi går därmed från en fyra till en trea på den femgradiga skalan, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg, som även samrått med cheferna för FRA och Must innan beslutet fattades.

Terrorhotnivån höjdes i november 2015, från tre till fyra på den femgradiga skalan.

Säkerhetspolisen skriver också att sänkningen inte innebär att terrorhotet mot Sverige försvunnit. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning är Sverige ett legitimt, om än inte prioriterat, mål för terrorattentat från våldsbejakande islamistiska aktörer. Enligt Säkerhetspolisen finns det fortfarande ett fåtal aktörer som har både avsikt och förmåga att genomföra terrorattentat i Sverige.

Anders Ygeman gav en med anledning av säkerhetspolisens nya terrorhotsbedömning en skriftlig kommentar under förmiddagen.

"Jag har stort förtroende för säkerhetspolisens bedömning och deras arbete för trygghet och säkerhet. Den förändrade hotnivån innebär att vi fortfarande har en förhöjd hotnivå, det måste vi ta på stort allvar. Polis och säkerhetspolis har i och med detta en hög belastning", skriver Ygeman.