Kalk mot cancer

Kvinnor som äter mycket kalkhaltig mat löper mindre risk att drabbas av tarmcancer, det visar en undersökning där över 60 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län har studerats under drygt elva år.
Hos 572 kvinnor upptäcktes tarmcancer och de flesta fanns i den grupp som konsumerade minst kalk. Enligt studien behöver man inte konsumera några större mängder kalk för att uppnå skyddseffekten, det räcker att äta allsidig och kalkhaltig kost. Studiens slutsatser antas även gälla för män. Varför kalkrik mat skyddar mot tarmcancer vet forskarna ännu inte med säkerhet, en teori är att kalk binder gallsyror och hindrar dem från att irritera tarmväggen. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen o årligen insjuknar drygt 5 300 svenskar i sjukdomen.