#skummetihamre

Vill se tuffare lagar efter förorening av brandskum

1:30 min

Kemikalielagtiftningen måste skärpas. Det föreslår nu regeringens utredning efter utsläpp av så kallade PFAS-ämnen skett i dricksvattnet på flera platser, bland annat byn Hamre utanför Hudiksvall.

Efter att brandskum med PFAS-ämnen för drygt ett år sedan trängde ner i dricksvattnet har många bybor varit oroliga.

En av dem är Lena Norell.

– Det är ju så man tänker på barnen. Är det något som händer med barnen om 30 år? Det blir en katastrof här också, säger hon.

De drygt 3000 så kallade PFAS-ämnena återfinns i alltifrån kläder, till rengöringsmedel och matförpackningar. Om man utsätts för höga halter under lång tid kan det påverka hälsan negativt.

Och det är användandet i brandskum som ger de största utsläppen i våra vattendrag. Det gör att regeringen velat titta på det här, berättar klimat och miljöminister Åsa Romson.

– Sammantaget är det här en allvarlig situation som regeringen följt noga.

Nu måste man ändra på kemikalielagstiftningen, tycker utredaren Göran Enander.

– Ämnena måste hamna i de register som finns, Man måste registrera användningen, vilket typ av PFAS det är. Det är inte rimligt att myndigheterna letar efter ämnen flera år efter att de upptäcks på marknaden.

Man vill även bygga upp ett virituellt centrum för hjälpa till att byta farliga ämnen mot ofarliga.

– Inte minst till hjälp för mindre företag och allmänheten, för att få hjälp att byta till bättre kemikalier, säger Göran Enander.

I Hamre upptäckte man utsälppet efter att det skummade vattnet i en av kranarna. Men det finns troligtvis fler platser likt Hamre, men där utsläppen inte upptäckts. De platserna måste man nu leta efter.

– Slutsatsen är att det sannolikt finns ett antal oupptäckta platser med höga PFAS-halter, säger Göran Enander, regeringens utredare.

Det stod det i utredningen om Hamre: 

"Den 3 januari 2015 eldhärjades en villa i Hamre, Hudiksvalls kommun. Efter släckning med vatten och s.k. A-skum användes även efterhand s.k. B-skum, som är avsett för petroleumbränder, och som innehöll PFAS i form av 6:2 FTS. Genom ytavrinning förorenades närliggande vattentäkter nästan omedelbart. F.n. pågår en livlig diskussion om vem som ska ersätta de drabbade fastighetsägarna. Uppenbart är att PFAS-haltigt skum här använts för en släckningsinsats, trots att användningen av detta skum inte kan motiveras av brandtekniska skäl."

I utredningen föreslogs följande åtgärder:

  • Skärpa kemikalielagstiftningen, med tydligare krav på redovisning av innehåll. 
  • Bilda ett centrum för så kallad substitution. Företag, producenter och konsumenter ska där få hjälp att byta ut sina nuvarande kemikalier till bättre sådana.
  • Bilda ett kunskapscentrum så att myndigheterna har samma kunskap och kan spana, samarbeta med forskare och ge råd till allmänheten.
  • Att SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) ska integreras i HAV (Hav- och vattenmyndigheten). Ytvatten, havsvatten och grundvatten ska därmed hanteras tillsammans.
  • Att det tas ett stort grepp om vattentillsynen och miljöövervakning. Att myndigheter samarbetar och kommunicerar på ett bättre sätt än idag.
  • Att MSB (Myndigheten för skydd och beredskap) och länsstyrelserna måsteinformera räddningstjänsterna om vilket skum som ska användas och när.
  • Att varje kommun börjar frysa in vattenprover regelbundet för att man ska kunna gå tillbaka och göra mätningar om det skulle behövas. 

Här hittar du hela vår granskning #skummetihamre.