Skolbesparingar i det tysta

Håller Halmstad Kommuns vision om den goda skolan på att avvecklas i det tysta? Den frågan ställer den lokala styrelsen för Hallägras rektorsområde till politkerna i kommunen i en skrivelse till kommunfullmäktige.
Styrelsen hänvisar bland annat till att deras rektorsområde går back med en miljon kronor bland annat för att Hallägraskolan och Klockargårdsskolan inte får kompensation för löneökningar. En minskning av antalet lärartjänster och färre klasser är en konsekvens av underskottet och nu är föräldrarna rädda att man inte kommer att kunna ge det stöd som behövs till svaga elever.