Lång väg till jobb för rörelse- och funktionshindrade

2:14 min

Rörelse- och funktionshindrade har svårt att hitta jobb. Gadafi Krcic är en av dem. Efter 200 nekade jobbansökningar tröttnade han och startade ett företag. 

Gadafi Krcic bor i Halmstad och har sökt över 200 jobb och varit på några intervjuer. Han har nekats alla jobben och enligt honom beror det på att han är kortväxt. För honom och andra rörelsehindrade har det sedan 2008 blivit allt svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Jag kände att arbetsgivarna var trångsynta och inte ville se det goda i mig, säger Gadafi Krcic. 

– Jag fick många kommentarer när jag sökte jobb. De var tveksamma kring hur jag skulle sätta mig in i bilen och ta mig ut. Hur skulle jag kunna hjälpa en kund in med väskor i bagaget? Bara för att jag är kortväxt betyder inte det att jag inte kan göra de sakerna. Jag kände att arbetsgivarna var trångsynta och inte ville se det goda i mig, säger Gadafi Krcic. 

Gadafi Krcic har varit mest intresserad av jobb inom taxibranschen runt om i landet. Men det faktum att han är kortväxt har satt stopp för honom flera gånger. Till exempel har han förklarat för olika arbetsgivare att han helt själv kan sätta dit särskilda pedaler i bilen och ta bort dem efter sitt skift, men trots det har han fortfarande mötts av andra följdfrågor som han uppfattade som kränkande. Och arbetsgivarnas inställning har varit svårast att smälta för honom. 

– Jag har levt i 25 år och har haft människor som tittat på mig när jag handlar eller går på stan. Har hört folk som pratar illa om mig när jag går på stan, sedan när man söker jobb så får man liknande kommentarer på jobbintervjun. Då kände jag att vägen till ett jobb blev svårare, menar Gadafi Krcic. 

Jag har blivit tvungen att skapa jobbet själv, säger Gadafi Krcic.

Sedan 2008 har enligt SCB antalet personer med rörelsehinder eller funktionsnedsättnings som är inskrivna hos arbetsförmedlingen fördubblats. Gadafi Krcic säger att han inte är förvånad och förklarar att han till slut fick öppna ett eget taxiföretag för att få ett jobb.  

– Jag har blivit tvungen att skapa jobbet själv. Jag fick börja lära mig alla arbetsuppgifter helt själv, har aldrig tidigare fått ens möjligheten att lära mig om hur taxametern fungerar eller att lära mig praktiskt hitta gator i stan. 

Sedan måste staten, kommuner och regioner bli en förebild och anställa fler, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR.

Rasmus Isaksson är ordförande för DHR. Ett förbund som jobbar för att på olika sätt stötta rörelse och funktionshindrade i samhället. Han känner igen Gadafi Krcics beskrivning och säger att förbundet får samtal från medlemmar som säger att de har svårt att få jobb. Han tycker därför att politiker måste reagera. 

– Sedan måste stat, kommun och regioner bli en förebild och anställa fler personer med rörelsehinder eller funktionsnedsättning, säger Rasmus Isaksson.