Gratis vaccin till riskgrupper

Landstingsstyrelsen föreslår att personer över 65 år ska få gratis vaccination mot influensa. Även patienter med kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar och de som har nedsatt immunförsvar ska få fria vaccinationer.
År 2001 vaccinerades 40% av målgruppen. Målsättningen är att nå 60% av de som finns i riskgrupperna. Det slutgiltiga beslutet fattas av Landstingsfullmäktige.