Många nya jobb i Halland

Det ser ljust ut på arbetsmarknaden i Hallands län. Enligt en prognos från Länsarbetsnämnden kommer det att skapas 2000 nya jobb det närmaste året.
Hallands län ligger även bland de tre bästa i landet då det gäller sysselsättning på arbetsmarknaden. Landshövding Karin Starrin tror att Hallands framgångar på arbetmarknaden beror på bredden bland företagen. Detta gör länet mindre sårbart.