Olagligt skolbygge

Bygget av den nya högstadieskolan i Sunne som pågått i en månad är olagligt. Det saknar nämligen bygglov.
Kommunen har utfärdat ett bygglov, men det börjar inte gälla förrän detaljplanen vunnit laga kraft och eftersom en granne har överklagat planen kan det dröja innan den godkänns. Trots att risken är stor att bildningsnämnden får betala böter, har de inga planer på att stoppa bygget. Anledningen är att skolan måste stå klar hösten 2003, för att rymma den stora elevkull som då börjar högstadiet. Dessutom kan en försening innebära skadestånd till byggföretaget. Det skriver länstidningarna i dag.