Krafttag mot sprit på Valborg

En ökad försäljning av smuggelsprit och hembränt, inte minst till barn och ungdomar, får polisen i Eskilstuna att ta krafttag inför Valborgsmässofirandet. En rad tillslag har redan gjorts, bland annat har polisen funnit 380 liter hembränd sprit, och fler tillslag är planerade.
Valborg är en helg då många barn och ungdomar kommer i kontakt med alkohol för första gången. Särskilt vanligt är det med smuggelsprit och hembränt, säger Jan Törnblom, på närpolisen i Eskilstuna. Men med krafttagen inför Valborg hoppas närpolisen i Eskilstuna att så många om möjligt av de som förser ungdomar med sprit ska störas i sin verksamhet. Närpolisen kommer också tillämpa förverkandelagen fullt ut, vilket innebär att om de träffar på minderåriga med sprit så kommer denna att hällas ut. Förutom att det sedan skrivs en rapport till sociala myndigheter och hem till föräldrarna kan tillslaget också få effekter längre fram, till exempel när man söker körkortstillstånd.