Ökat stöd till utsatta barn

Stödet till barn som utsätts för hot och våld, eller lever i familjer där våld förekommer, måste få mer stöd. Det anser Eskilstuna kommun, och söker därför särskilda utvecklingsmedel från Länsstyrelsen.
Ett av kommunens mål är att fler barn ska få krissamtal snabbare. Syftet med insatserna är att minska barnens ansvarstagande och skuld för hot och våld och förebygga senare problem.