Laxön blir barnens ö

Som på kollo - fast mitt i stan och för en dag i taget. Ja så låter upplägget för sommarens barnverksamhet på Laxön i Halmstad.
Arbetsförmedlingen, kommunen och ideella organisationer samverkar och erbjuder barn som går i årskurs fyra till sju möjlighet till ett spännande inslag i sommarlovet. På Laxön ska Unga örnar ordna lägerverksamh, 4H leda allehanda odlingsäventyr, brandkåren visa hur man släcker bränder och lära barnen vattenvett. Ett antal gymnasielever som fått feriejobb via kommunens Sommarkraft blir andledare och ett Ö-råd ska behandla viktiga saker som delaktighet och att vara synlig. Den 17 juni öppnar Barnens Laxö.