Trafikverket: Klimatmål ställer var tredje storstadsbil

1:59 min

Var tredje bil i storstäderna bör försvinna på 15 år om Sverige ska nå klimatmålen till 2050. Det är rejäla förändringar som väntar, enligt den klimatrapport som Trafikverket tidigare stoppat. 

Om detta är möjligt, finns det olika åsikter om, visar en snabb rundfråga i Stockholm.  

– Jag tycker att i storstäderna ska man kunna hålla sig till kollektivtrafiken, I alla fall i en sådan här storstad, säger Gun Olsson som vi möter på Norrmalmstorg. 

Så det är värt ett försök?

– Absolut.

William, som just ska lämna gods från sin budbil, är mer tveksam:

– Privattrafiken, visst, det kan man skära ned på. Men yrkesmässigt blir det svårt.

När du kör, ungefär hur stor andel bilar ser du som är yrkestrafik?

– 30 procent, skulle jag tro, är yrkesmässig trafik.

Ungefär en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp  kommer idag från inrikes transporter. Dessutom ökar bilresorna, det senaste året mer än på många år.

Det krävs åtgärder som är betydligt kraftigare än vad som tidigare kommit fram om Sverige ska nå målet med noll utsläpp av växthusgaser till år 2050. Det skriver Svenska Dagbladet, som granskat Trafikverkets klimatanalys. Trafikverket utgår också från ett scenario från den utredning som kom för några år sedan om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Om 15 år behöver var tredje bil vara borta från gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Det räcker alltså inte med fossilfria drivmedel och bränslesnålare bilar, samhället måste bli transportsnålt ; det vill säga bilarna måste också bli färre.

Enligt Trafikverket skulle åtgärderna få mest effekt  i storstäderna, där det går att samordna transporter i större skala.

Det innebär mer och effektivare kollektivtrafik och samtransporter.

I så fall bör sådana investeringar prioriteras före nya trafikleder, enligt analysen. Men klimatmålet ställer också krav på stadsplanering för att minska bilkörandet.

Klimatrapporten ingår i ett större underlag från Trafikverket inför regeringens väntade förslag senare i år om infrastruktur för åren 2018  - 2029.
Trafikverket uteslöt först klimatrapporten, och utgick från ökande antal bilar. Men efter kritik för att ha prioriterat ned klimatfrågan, offentliggjorde Trafikverket i förra veckan sin analys om klimatmålets roll för trafiken.

Tillbaks ute på gatan tror Andac Sargen att ny teknik kommer att hjälpa till att klara klimatmålen:

– När jag tittar på nyheter eller internet, ser man många bra saker för miljön. Jag hoppas snart på fler elektriska bilar.

Du tror vi klarar ett tufft mål?

– Sverige klarar det definitivt, om max tio eller tjugo år, säger Andac Sargen.