Inga flyktingar skickas tillbaka till Ungern

1:20 min

Migrationsverket kommer att överklaga gårdagens domar som stoppade besluten att skicka tillbaka två familjer till Ungern. Enligt domarna är landet inte tillräckligt rättssäkert. Men tills vidare kommer inga flyktingar att skickas tillbaka till Ungern.

Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer om beslutet.

– Det är ganska tydliga signaldomar från Migrationsdomstolen och eftersom domstolen är så tydlig väljer vi att stoppa överföringarna av asylsökande till Ungern enligt dublinförordningen tillsvidare.

Det här beslutet berör drygt 2240 personer, främst de 743 flyktingar som har fått ett beslut om att skickas tillbaka till Ungerns, men även de 1 500 personer som Migrationsverket just nu utreder. De har registrerats i Ungern som första EU-land.

Men Migrationsverket kommer att överklaga domarna till Migrationsöverdomstolen, Fredrik Beijer igen.

– Kortfattat kan jag säga att vi inte drar samma slutsatser, att det skulle vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna att överföra en person till Ungern. Vi tycker också att det är viktigt att den här frågan prövas i Migrationsöverdomstolen viktigt för framtida praxis, i migrationsfrågorna.

Beslutet att stoppa överföringarna till Ungern gäller tills Överdomstolen har fattat sitt beslut.

– Fram till det att vi vet vad vad Migrationsöverdomstolen säger gäller stoppet och om de sen säger åt det ena eller det andra hållet kommer vi att ta ställning till det då men vi väljer att inte överföra någon medan vi väntar på det svaret.