Svensk militär deltar i stor Natoövning i Nordnorge

1:10 min

I Nordnorge pågår just nu den stora militärövningen Cold Response med 15 000 soldater från 14 länder, däribland 2 000 från Sverige.

Övningen är den största i år för det svenska försvarets del och hålls i Nordtröndelag mellan Trondheim och Namsos. Den pågår i nästan två veckor med 14 deltagande länder, däribland Sverige som är det tredje största landet i övningen efter Natoländerna Norge och USA.

Det är ovanligt att så många soldater övar tillsammans, även för svensk del, och därför anser också det svenska försvaret att övningen spelar en stor roll, trots att Sverige inte är ett Natoland.

Men svenska soldater är ändå vana med att öva med Nato eftersom Sverige är ett partnerland till Nato sedan mer 20 år tillbaka.

I slutet av mars ska också regeringens lagrådsremiss hamna på riksdagens bord om det så kallade "värdlandsavtalet". Det ska reglera hur Sverige ska hjälpa Natostyrkor som anses behöva använda svenskt territorium oavsett om det är krigs- eller fredstid.

Men för soldaten Henrik Axelsson från I19, som är på en militärövning för första gången är allt nytt, värdlandsavtal eller ej.

– Det är min första övning så det är kul att vara med. Jag har precis börjat jobba som soldat så det är roligt. Jag är signalist och lär mig mycket stabstjänster, rutintjänster, radiodisciplin och liknande, säger Henrik Axelsson.