Gift i dricksvattnet kan falla tillbaka på fastighetsägarna

3:20 min

Ännu en miljörapport slår fast att det inte är Trafikverket som orsakat utsläppet av giftet dioxin i dricksvattnet i Saleboda norr om Karlskrona. 

Det var hösten 2014 som dioxin hittades i en dricksvattenbrunn i Saleboda i närheten av ett brobygge som gjorts på uppdrag av Trafikverket.

Precis som tidigare visar den nya miljöundersökningen att gifterna inte kommer från brobygget.

– Vår utredning visar ju precis det vi har försökt att berätta tidigare, säger Trafikverkets projektledare Jan Magnusson. 

Rapport i december
Efter att dioxinet påträffats ett hundratal meter från brobygget gjordes en miljöundersökning för att ta reda på om gifterna kunde komma från de jordmassor som använts vid bygget.

Rapporten blev klar i december samma år och resultatet sa att Trafikverket inte låg bakom giftutsläppet.

Trafikverket anser alltså att myndigheten är oskyldig. Men vem som i så fall kan ligga bakom det går varken rapporten eller Trafikverket in på.

– Jag vill inte spekulera i detta, säger Jan Magnusson från Trafikverket.

Först när den nya rapporten granskats kan kommunen säga om man anser att Trafikverket är oskyldiga till utsläppet eller inte.

Upp till fastighetsägarna
Men läser man rapporten pekar en hel del på att brobygget inte är boven i dramat. Då finns risken att sanningen aldrig kommer fram.

Karlskrona kommun kommer i så fall inte att gå vidare med efterforskningar om vad utsläppet kan bero på. 

– Visar det sig att Trafikverket har rätt kommer det här att falla tillbaka på fastighetsägarna. Det blir upp till dem att gå vidare om de vill, säger Karlskrona kommuns miljöchef Magnus Lindoffsson.