Aska med tungmetaller spreds på åkrar

2:29 min

Borås Energi har spridit tusentals ton av sin aska från biobränsle på åkrar istället för tillbaka till skogen.

Eftersom askan innehåller farliga tungmetaller kan det innebära att marken inte når upp till kraven för att odla ekologisk mat på. Det avslöjar Kaliber i dag.

Kjell Sjödahl-Svensson är regelchef på miljöcertifieringen Krav.

– Aska är ofta förorenat med tungmetaller, vilket begränsar användningen väldigt mycket. Kadmium kan vara det som är mest problematiskt. Inte alltid, men ofta, säger han.

Det kommunala bolaget Borås Energi och miljö producerar el och värme vid Ryaverket från rester vid skogsavverkning, bland annat grenar. Tio ton aska om dan blir kvar efter eldningen. Bolagets vd Gunnar Peters säger att de återför askan till skogen för att återställa näringsämnen.

– Sen tar vi askan och återför till skogen. Och vitaliserar skogen så att det kan växa nytt där. Det är kretslopp det, säger Gunnar Peters.

Men Kaliber kan avslöja att askan även spritts på åkermark. Kadmium tas upp av växter och misstänks öka risken för allvarliga sjukdomar som benskörhet, njurproblem och cancer.

När Kaliber undersöker de doser som spridits enligt en källa visar det sig att jorden alltså i princip inte får användas för att odla ekologisk mat, eftersom så mycket av tungmetallen kadmium följer med askan.

– Det här är en dos som är kanske femtio, sextio gånger större än den tillåtna. Så det här är inte acceptabelt, säger Kjell Sjödahl-Svensson på Krav.

Så det skulle inte klara KRAV-kraven?

– Nej, det gör det inte.

Agneta Åkesson, professor vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, blir oroad när hon får höra att aska med höga halter kadmium sprids på åkermark.

– Det är bekymmersamt. Vi bör under inga omständigheter öka exponeringen av kadmium. Snarare minska.

Vem drabbar det?

– I och med att det hamnar i grödorna så drabbas vi alla. För vi alla måste äta, säger Agneta Åkesson.

Borås Energi säger sedan att omkring en årsproduktion av aska, 6 500 ton, spridits på åkermark. När Kaliber berättar om kadmiumforskarnas oro över de långsiktiga effekterna och KRAV:s analys reagerar VD:n Gunnar Peters.

Jag pratade med forskare i Uppsala och forskare på Karolinska och de säger att man inte ska lägga på saker som höjer halten kadmium på åkermark. Vad säger du om det?

– Nej, det ska man säkert inte göra. Jag vet inte hur mycket kadmium biobränsle innehåller.

Enligt Krav är det här så mycket kadmium att det motsvarar 60 årsdoser ungefär. Vad säger du om det?

– Jag tycker det är jättebra att du forskat i det här och gått till grunden i det. Då får vi ta upp den här tråden. Är det riktigt så som du påstår då får vi sätta förbud att lämna det till åkermark i framtiden då, avslutar VD:n Gunnar Peters.