Dags att plantera!

Lästips måndag 13 juni

Celander, R. & Holmberg, M. (1996). Nordiskt ljus och italiensk hetta. Sommarblommor à la Göteborgs Botaniska Trädgård. Göteborgs Botaniska Trädgård.

Lagerström, T., Pettersson, M-L. & Thor, A-C. (1996). Plantering av träd, buskar och perenner. Fakta Trädgård-Fritid nr 53. SLU, Publikationstjänst

Fakta Trädgård-Fritid kan beställas från SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala. Tfn 018-67 11 00, 67 12 67, e-post: publikationstjanst@slu.se, hemsida www.entom.slu.se