Lugnande besked på Lulnäsudden

0:52 min

De boende på Lulnäsudden i Luleå har förhöjda värden av PFAS-ämnen, perflourerande ämnen, i blodet. Men enligt forskarna finns ingen risk för framtida hälsoproblem.

– Vi bedömer att man inte kommer att se några hälsoeffekter hos enskilda individer med de nivåer som förekommer. Den riskbedömningen delar vi med Livsmedelsverket som gjorde en egen riskvärdering i början av hösten, säger Karl Forsell, överläkare vid Klinisk miljömedicin i Umeå.

Slutsatsen grundar han på analysen av de blodprover som 20 personer har lämnat för analys. Det rör sig om prover från nio män, åtta kvinnor och tre barn som har druckit det förorenade vattnet på Lulnäsudden.

– Vi ser de högsta nivåerna hos folk som har vistats där lång tid, den äldre befolkningen. De lägsta nivåerna ser vi hos dem som har varit där kortast tid, det vill säga barnen, säger Karl Forsell.

Medlemmar i Lulnäsets vattenförening deltog på torsdagskvällen i ett möte där provresultaten presenterades.

– Det var någon som uttryckte önskemål om att man borde ha testat samtliga barn i området, men annars kände sig de flesta tillfreds med resultaten, säger Thomas Lindholm, ordförande i föreningen.

Provsvaren har jämförts med studier som gjorts på andra håll i landet.

– Man ligger mellan fyra till tio gånger lägre än vad man har sett i en annan svensk undersökning som gjorts i Kallinge i Blekinge, säger Karl Forsell.

Det var i augusti förra året som föroreningarna upptäcktes i dricksvattnet på Lulnäsudden. Utsläppen bedöms ha orsakats av militära övningar med brandsläckningsskum.

Förra veckan kom beskedet att Lulnäsudden kommer att anslutas till Luleå kommuns vattenledningsnät.