Asken hotad av svampangrepp

Lövskogen mår allt sämre i södra Sverige. Tidigare har det kommit larm om att många ekar mår dåligt, men det är betydligt fler trädslag som tappar löv och dör. Bland annat har många askar drabbats av kronutglesning. En orsak kan vara att en svamp angriper träden. Svampen gör att träden inte får tillräckligt med vatten och därför inte klarar insektsangrepp och frost.