Invandrarföräldrar nattvandrar

I ett projekt i Örebro ska invandrarföräldrar förmås att delta i de nattvandrigar som organiseras bland föräldrar.Valborgsmässoafton förknippas ofta med ungdomsfylla och bråk i Örebro. Vid sidan av polisen har nattvandrande föräldrar blivit ett viktigt inslag för att hålla ordning.
Det har varit svårt att engagera invandrarföräldrar i nattvandringarna men efter ett projket hos studieförbundet NBV, polisen och flera invandrarorganisationer kommer i kväll även invandrarföräldrar att delta i nattvandringarna i Örebro.