Reaktioner på studie om tjuvjakt i nationalparkerna

1:50 min

Efter Ekots rapportering tidigare i dag om att risken för de stora rovdjuren att dö i tjuvjakt tycks vara större i nationalparkerna än utanför så kommer nu reaktioner.

– Jag tycker det låter väldigt bekymmersamt att det kan vara så här i våra stora nationalparker, säger Anna von Sydow som är nationalparkssamordnare vid Naturvårdsverket som ansvarar för bildandet av nationalparker.

Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet som sammanställt data från de stora forskningsprojekten på björn, lo och järv i områden runtomkring och inne i Sarek, Stora Sjöfallet och Padjelanta under närmare 30 års tid. Totalt 80 sändarförsedda djur har dött i illegal jakt eller sannolikt dött i tjuvjakt, enligt forskarna och risken för tjuvjakt var mer än dubbelt så stor innanför parkgränserna jämfört med utanför.

Miljöåklagare Christer B Jarlås med många års erfarenhet av grova jaktbrott är inte förvånad och hoppas studien blir en väckarklocka.

– Att man inte bara tror att ett beslut att områdesskydd leder per automatik att de djur som finns där är skyddade, säger Christer B Jarlås.

Inget av de misstänkt tjuvjaktdödade sändarförsedda rovdjuren i studien har i slutändan lett till någon fällande dom, även om polisanmälningar har gjorts.

Christer B Jarlås säger att de grova jaktbrotten är extremt svåra att klara upp, inte minst i nationalparkerna vintertid där risken för en tjuvjägare att bli upptäckt är väldigt liten jämfört med i områden där det rör sig mer människor. Och han efterlyser nu mer resurser till polis och länsstyrelsens naturbevakning.

Länsstyrelserna har inför i år också fått något ökat anslag från regeringen för bland annat just tillsyn av nationalparker. Men Kjell Sundvall, chef över naturbevakarna i Norrbotten skulle gärna ta emot mer. Idag har han två naturbevakare i parkerna som studien bygger på.

– De här grabbarna kör ju mellan 600-800 mil skoter så att vi är ändå i ganska stor omfattning i området. Men de är sådana enorma ytor så det är klart att vi skulle behöva mer resurser, säger Kjell Sundvall, chef vid fältenheten vid länsstyrelsen i Norrbotten.